Stuffit Expander

Stuffit Expander dành cho Mac

Bộ giải mã và giải mã phổ biến nhất dành cho Mac

Stuffit Expander là tiện ích giải mã và mở rộng được sử dụng rộng rãi nhất trên Mac. Mặc dù bây giờ có một số tùy chọn khác, Stuffit Expander chắc chắn đã có khoảng thời gian dài và là một công cụ mạnh mẽ cho bất kỳ ai hoạt động với nhiều định...Xem mô tả đầy đủ

ƯU ĐIỂM

  • Giao diện kéo và thả
  • Hơn 30 định dạng được hỗ trợ
  • Mã hóa 512 và AES 256 bit

NHƯỢC ĐIỂM

  • Cài đặt nhiều thành phần phụ
  • Không lưu trữ - chỉ giải nén

Tốt
7

Stuffit Expander là tiện ích giải mã và mở rộng được sử dụng rộng rãi nhất trên Mac.

Mặc dù bây giờ có một số tùy chọn khác, Stuffit Expander chắc chắn đã có khoảng thời gian dài và là một công cụ mạnh mẽ cho bất kỳ ai hoạt động với nhiều định dạng tệp. Thật dễ dàng để sử dụng hỗ trợ kéo và thả các tập tin vào hộp thả Stuffit Expander mà ngay lập tức unarchives tập tin cho bạn.

Stuffit Expander hỗ trợ hơn 30 định dạng lưu trữ khác nhau bao gồm StuffIt, RAR, 7zip, chia nhỏ và phân đoạn lưu trữ . Nó thậm chí có thể được sử dụng để giải nén lưu trữ được mã hóa với 512 và AES 256-bit bảo vệ . Tuy nhiên, bạn nên biết rằng Stuffit là một ứng dụng khá lớn mặc dù sự đơn giản của nó - nó cài đặt rất nhiều thành phần cùng với chương trình mà một số người có thể phát hiện ra phần nào hệ thống của họ.

Stuffit Expander vẫn là một công cụ mạnh mẽ và hiệu quả để xử lý hầu hết mọi định dạng lưu trữ trên mạng.

Không có ghi chú phát hành nào.

Thay đổi

  • Không có ghi chú phát hành nào.

Stuffit Expander hỗ trợ các định dạng sau

* StuffIt X archives (.sitx)
* Legacy StuffIt 5 and older StuffIt archives (.sit)
* Legacy StuffIt 5 and older Mac Self-Extracting archives (.sea)
* Zip archives - including encrypted and Zip64 archives (.zip)
* Windows Self-Extracting archives - created with StuffIt for Windows or Windows Zip utilities (.exe)
* RAR archives - including encrypted archives (.rar)
* 7-Zip archives (.7z)
* TAR archives or UNIX Tape Archives (.tar)
* Compressed TAR archives or tarballs
o Gzip Compressed TAR (.tar.gz, .tgz, .taz)
o Bzip Compressed TAR (.tar.bz, .tbz)
o Bzip2 Compressed TAR (.tar.bz2, .tbz2)
o UNIX Compressed TAR (.tar.Z, .tz)
o LZMA Compressed TAR (.tar.lzma, .tlzma)
* Compact Pro archives - including self-extracting archives (.cpt, .sea)
* Windows CAB Files (.cab)
* Lha archives (.lha, .lzh)
* Arj archives (.arj)
* Arc archives (.arc)
* Comic Book Archives
o CBZ (.cbz)

Được tải nhiều nhất Nén Tệp cho mac

Stuffit Expander

Tải xuống

Stuffit Expander 2011 15.0.7

Đánh giá của người dùng về Stuffit Expander

Được tài trợ×